Hang phong
BIG ROOM
BIG ROOM
Thông tin phòng :- Phòng 2 giường đôi

- Cửa sổ hướng hồ & hướng vườn

- Phòng tắm nước nóng - lạnh

- Bình nước nóng siêu tốc

- Ti vi, tủ lạnh

- Wifi
 

 

SUPERIOR ROOM
SUPERIOR ROOM
Thông tin phòng :  - Phòng 1 giường đôi

- Cửa sổ hướng hồ

- Phòng tắm nước nóng - lạnh

- Bình nước nóng siêu tốc

- Ti vi, tủ lạnh

- Wifi


 

 

FAMILY ROOM
FAMILY ROOM
Thông tin phòng :

 - Phòng hai giường 1,6m 

- Cửa sổ hướng sân thượng

- Phòng tắm nước nóng - lạnh

- Bình nước nóng siêu tốc

- Wifi
   

 

 


STANDARD ROOM
STANDARD ROOM
Thông tin phòng :- Phòng 1 giường đôi

- Cửa sổ hướng vườn hoặc sân thượng

- Phòng tắm nước nóng - lạnh

- Bình nước nóng siêu tốc

- Wifi