Hang phong
VIP ROOM
VIP ROOM
Thông tin phòng :

- Phòng 2 giường đôi

- Cửa sổ hướng hồ & hướng vườn

- Phòng tắm nước nóng - lạnh

- Nước suối miển phí 

- Bình nước nóng siêu tốc

- Internet wifi

 

 

SUPERIOR ROOM
SUPERIOR ROOM
Thông tin phòng :

  - Phòng 1 giường đôi

- Cửa sổ hướng hồ

- Phòng tắm nước nóng - lạnh

- Nước suối miển phí 

- Bình nước nóng siêu tốc

- Internet wifi

 

 

FAMILY ROOM
FAMILY ROOM
Thông tin phòng :

  - Phòng hai giường 1,6m hoặc ba giường 1,4m

- Cửa sổ hướng sân thượng

- Phòng tắm nước nóng - lạnh

- Nước suối miển phí 

- Bình nước nóng siêu tốc

- Internet wifi  

 

 

 

STANDARD ROOM
STANDARD ROOM
Thông tin phòng :

- Phòng 1 giường đôi

- Cửa sổ hướng vườn hoặc sân thượng

- Phòng tắm nước nóng - lạnh

- Nước suối miển phí 

- Bình nước nóng siêu tốc

- Internet wifi